Actief sedert 1998

FORCE...

diverse kinderen uit alle landen

FORCE streeft er naar het groeiend aantal blinden en slechtziende kinderen en volwassenen in de ontwikkelingslanden te voorzien van (school)boeken, kranten en tijdschriften in aangepaste vorm.

Dan kunnen ook zij lezen, leren en in hun levensonderhoud voorzien.
Dan kunnen ook zij keuzes maken in hun leven.
Alle medewerkers zetten zich dagelijks in om bovenstaande opdracht te verwezenlijken.

FORCE heeft sinds enige tijd geen betaalde medewerkers meer in Nederland. Alle betrokkenen werken op vrijwillige basis. Slechts de medewerkers c.q. consultants die in de ontwikkelingslanden voor FORCE werken ontvangen een vergoeding.

Organisatie van FORCE
Bestuurssamenstelling per 1 juli 2014
F. Elders, voorzitter
M. Balfoort, secretaris
L.P. Visser-Pijpers, lid
S. Koopman, lid

FORCE Foundation Nederland
Matthijs Balfoort, directeur
Laura Visser, project assistente
Fred van Stek, project coördinator
Theo van der Greft, sociale media

FORCE Foundation Worldwide
Nguyen Thi Bac, projecten Azië
Mary Kiptoo, projecten Oost Afrika
Théodore Kakanou, projecten West Afrika
Amatus Montii, projecten Ghana

Consultants
George Mbugua, projecten Oost Afrika
Sébastien Guégniard (Institut Montéclair, Frankrijk) projecten Franstalig Afrika.