steun de albino's
Actief sedert 1998

FORCE...

diverse kinderen uit alle landen

FORCE streeft er naar het groeiend aantal blinden en slechtziende kinderen en volwassenen in de ontwikkelingslanden te voorzien van (school)boeken, kranten en tijdschriften in aangepaste vorm.

Dan kunnen ook zij lezen, leren en in hun levensonderhoud voorzien.
Dan kunnen ook zij keuzes maken in hun leven.
Alle medewerkers zetten zich dagelijks in om bovenstaande opdracht te verwezenlijken.

FORCE heeft sinds enige tijd geen betaalde medewerkers meer in Nederland. Alle betrokkenen werken op vrijwillige basis. Slechts de medewerkers c.q. consultants die in de ontwikkelingslanden voor FORCE werken ontvangen een vergoeding.

Organisatie van FORCE
Bestuurssamenstelling per 1 januari 2017
F. Elders, voorzitter
M. Balfoort, penningmeester
L.P. Visser-Pijpers, secretaris
S. Koopman, lid

Uitvoerenden
Nederland:

Matthijs Balfoort
Laura Visser

Azië:
Nguyen Thi Bac, Ho Chi Minh City

Afrika (Oost)
Mary Kiptoo, Nairobi

Afrika (West)
Théodore Kakanou, Lomé
Amatus Montii, projecten Ghana

Consultants
George Mbugua, projecten Oost Afrika
Sébastien Guégniard (Institut Montéclair, Frankrijk) projecten Franstalig Afrika.